ՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐ

ԵՐԿ-ՈՒՐԲ
ՏԱՐԻՔ 10:00-18:00 18:00-22:00
3-14 1100֏ 1500֏
14+ 1400֏ 1900֏
ՇԲԹ-ԿԻՐ / ՏՈՆ ՕՐԵՐ
ՏԱՐԻՔ 10:00-18:00 18:00-22:00
3-14 1300֏ 1700֏
14+ 1900֏ 2300֏

ԽՄԲԱՅԻՆ / ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՏՈՄՍԵՐ

 ԵՐԿ-ՈՒՐԲ
10:00-18:00 18:00-22:00
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ
 3-6 ՄԱՐԴ 900֏ 1300֏ 1300֏ 1600֏
 7-18 ՄԱՐԴ 800֏ 1200֏ 1200֏ 1500֏
 19 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱՐԴ 700֏ 1100֏ 950֏ 1400֏
ՇԲԹ-ԿԻՐ / ՏՈՆ ՕՐԵՐ 
10:00-18:00 18:00-22:00
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ
 3-6 ՄԱՐԴ 1200֏ 1600֏ 1500֏ 2000֏
 7-18 ՄԱՐԴ 1100֏ 1500֏ 1400֏ 1900֏
 19 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱՐԴ 850֏ 1400֏ 1300֏ 1800֏
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 1 ԿԵՆԴԱՆՈՒ ՀԵՏ ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 500Դ
 ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ 1 ՏՈՒՓ 400Դ

500Դ

600Դ

  ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ  ԱԲՈՆԵՄԵՆՏ  6 ԱՄԻՍ 35000 Դ
  ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ  ԱԲՈՆԵՄԵՆՏ  12 ԱՄԻՍ 55000 Դ